Meb Personeli, Kamudan Haberler-Mebajans.com

Memur Öğretmenler Sınıfta Olmak İstiyor

Memur Öğretmenler Sınıfta Olmak İstiyor
6 okuma
20 Ocak 2016 - 21:11

Öğretmenlik yapmak isteyen devlet personeli diyor ki:

 

İdari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip öğretmenlik yapma hakları bulunan (hatta özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapmış) kamu personelinin devlet okullarına aktarımıyla hem biz öğrencilerimize kavuşacağız hem de devlet bütçeye ek yük olmadan öğretmen açığının bir kısmını verimli ve masrafsızca kapatacak! ”  

 

SENELERİN EMEĞİ, ALIN TERİYLE ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKINI KAZANMIŞ DEVLET PERSONELİ GERÇEK ÖĞRETMENLERİZ!

 

Öğretmenlik hakkına sahip yönetmelik değişikliği mağduru kamu personeli içinde:

 

1) KPSS ile kazandıkları memuriyette asaleti tasdik edilmiş kamu personeli içinde memuriyet öncesi MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparken Adaylığı Kaldırılmış ÖĞRETMENLER mevcuttur.

2) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış kamu personeli vardır.

3) Kamu personeliyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar vardır   

 

Öğretmenlik hedefi doğrultusunda ailelerimiz ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini fedakârca harcadık ama devlet öğretmenliğine atamamız yapılmadı! KPSS ile kazandığımız devlette kamu personeli görevini sürdürürken bu kez de üstüne “yönetmelikzede memuröğretmen” durumuna düşürüldük!

 

Aile düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak geleceğimizi planlamak istiyoruz. Yaşımız ilerliyor! Asıl mesleğimiz öğretmenliğe-MEBe geçirilişimizde anlayış bekliyoruz.

 

Diplomalarımız gerçek! KPSS ile emeğimizle,bilgimizle hakkımızla memurluk kazandık. Devlette sinsice yapılanmadık! Bizler hak çalan sahtekârlardan değiliz!

 

Devletimizin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU, Kamu Diplomasisi İşleriyle ilgili Kurum-Kuruluşlardan Sorumlu Başbakan Yrd. Sayın Numan KURTULMUŞ, Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali KUMBUZOĞLU… 

 

acaba; öğretmen açığının bir kısmını verimli istihdam anlayışıyla, Bütçeye ek yük getirmeden minimum maliyetle gidermek, üniversite diplomalarıyla- öğretmenlikle ilgisi olmayan VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, memur, gümrük memuru, ambar memuru, muhafaza memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, kaloriferci, hizmetli , … vs kadroları kazanmak zorunda kalan kişileri 2015-16  Eğitim-Öğretim Yılı 2.döneminde öğrencileriyle, meslektaşlarıyla buluşturmak, 

 

31.08.2012 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki  değişiklik mağduru “Öğretmenlik Yapma Hakkı Olan Kamu Personelinin” kadrolarını toplu bir kadro değişimiyle  devlet öğretmeni olarak Şubat2016’da MEB’e aktararak ailelerle birlikte sıkıntılarla geçen yılların çilesini ve mağduriyetini bitirmek istemezler mi?

 

MEB’DEKİ SAHTE DİPLOMALILARDAN, KPSSSİZ ÖĞRETMEN YAPILMIŞ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ, ÖĞRENCİNİN KARŞISINA ÇIKARILAN SINIFTA DERSE SOKULAN 90.000 ÜCRETLİ ÇALIŞANDAN BİRİ DEĞİLİZ.

ARAMIZDA MEB’E BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPARKEN YILLARCA ATAMASI YAPILMAYINCA ÖĞRETMENLİK DIŞI MEMURLUK KAZANMAK ZORUNDA BIRAKILMIŞ HAKİKİ, ASALETİ MEB’İN KABUL ETTİĞİ BİÇİMDE TASDİK EDİLMİŞ ÖĞRETMENLER DE VARDIR!

 

Memuriyet öncesi hep özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışmış, ÖZELOKULDA adaylığı kaldırılmış, şu an devlette öğretmenlik dışı kamu personeli olan ASİLMEMURLAR sayıca çok az olduğu için pek bilinmeyip mevzuatta unutulmaktadır. Düzenlemelerde kendilerini mağdur eden eksik uygulamalar gözden kaçmakta ve ekstra mağduriyet oluşturmaktadır. Atama ve Yer Değiştirme ile ilgili düzenlemelerde sistemden kaynaklanan sorunlar yaşayan bu memurlarla ilgili şu sorular yanıt bekliyor: 

 

SORU1: ASİLÖĞRETMEN oldukları halde atama başvurularında aday öğretmenmiş gibi muamele görüp onlara ait tam uygun başlık oluşturulmadığı için mağduriyet yaşamaktadırlar. Şubat2016 öğretmen atamalarından önce bu kişiler daha fazla gözden kaçırılmadan ilgili mevzuattaki tanım eksikliği nasıl giderilecektir?                                                                                       

 

SORU2: ÖZEL OKULDA ÖĞRETMENLİK ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ASİL MEMURLAR için kısıtlı başvuru-onay süresi içinde il- ilçe MEM’ lerde sıkıntıya düşülmeden hangi başlık üzerinden Şubat2016 Öğretmen Atama Başvuru ekranında işlemler gerçekleştirilecektir?

 

SORU3: Hizmet süresi hesabında memuriyet öncesi özel okul ve dershanelerde çalışılan SSKlı Öğretmenlik ve Öğreticilik süreleri ile Memurluk süreleri hangi katsayı ağırlığında çarpılarak toplam hizmet süresi puanı olarak değerlendirilecektir? 

 

Uzmanlar tarafından ve konuyla ilgili kamuoyunda şu ifadeler, görüşler ön plana çıkarılmaktadır:

 

Aslında KPSS ile ÖABT şartının olmadığı öğretmen alımları ve değişik uygulamalar sürmektedir:

 

Suriyeli öğretmenlerin bile Türkiye’de mesleklerini icra edebileceklerine dair yalanlanmamış haberler basında yer almaktayken, engelliler için ÖABTsiz  E-KPSS ile alım yapılırken, dilekçeyle “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar için KPSS şartı olmadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş olmuşken, KPSSsiz milli sporcuların MEB’e öğretmen olarak alımı ve yine KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle alım varken hatta memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmaktayken… Zira dershanelerden MEB’e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar malumken…

 

Ayrıca 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde :  “Tüm kamu kurum ve kuruluşları… c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.” denilmektedir.

 

Yani yürürlükteki bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir

 

Öğretmenlik kaynağı olmayan bölüm mezunu kişiler(ziraat mühendisleri,…) kadrolu devlet öğretmeni yapılmışken bazı sendikalarca-kişilerce iptali istemiyle dava edilen ve Danıştay’da hala sonuçlandırılmamış olan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin son içeriğine göre memuröğretmenleri sanki kamu personeli değillermiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavlarına yeniden sokup devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece “ilk atama olasılığına” bırakmak doğru değildir.

 

Ortada bir haksız rekabet olduğu ve öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile memur olmayan, İlk Atamaya tabi kesimlerin farklı kulvarda olduğu da çok açıktır! Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının devlette tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 

 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan yönetmelikzede kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının devlet okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları “Öğretmenlik ve Öğreticilikteki SSKlı Süreler + Memuriyet Süreleri” veya  “Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi ” veya “Mezuniyet Tarihi Önceliği” ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak ya eskisi gibi %3’lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalıdır.

 

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir!

 

Yönetmelik mağduru kamu personelinin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB’in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

 

Devletin maaş ödediği ancak gerçek meslekleri öğretmenliğe ve devlet okullarında öğrencilerine kavuşturulamayan kişilerin yıllardır aileleriyle birlikte çektikleri maddi-manevi mağduriyet artık Devletimizin sayın yetkililerince Şubat 2016’dan önce telafi edilmelidir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

muhasebe programları sınıf öğretmeni adıyaman haber