Meb Personeli, Kamudan Haberler-Mebajans.com

Memur, siyasi eğitime katılabilir mi?

Memur, siyasi eğitime katılabilir mi?
4 okuma
03 Aralık 2013 - 10:24

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar..” hükmü amirdir.

Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Belirtilen 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin D bendinde Kademe ilerlemesinin durdurulması gerektiren fiil ve haller arasında “ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.” ve anılan maddenin (E) bendinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında “a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,” ifadeleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümlere göre;

1- Memur, görevini yerine getirirken siyasi düşünce ayrımı yapamaz. Böyle bir ayrım yapması halinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alır.

2- Memur, herhangi bir siyasi partinin yararına veya zararına faaliyette bulunamaz. Bu fiilin cezası da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır.

3- Memur bir siyasi partiye giremez. Bunun cezası memuriyetten çıkarılmadır.

Belirtilen bu 3 durum içine girmeyen, bir siyasi partinin eğitim faaliyetine katılmanın suç olmadığını düşünüyoruz. Ancak bu eğitim faaliyetleri mesai saatlerinde olmamalıdır. Mesai saatleri içindeki bir eğitim faaaliyetine idare istese dahi izin veremez. Zira, bir siyasi partinin eğitim faaliyetine mesai saatleri içinde katılmaya izin veren bir hüküm bulunmamaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

muhasebe programları sınıf öğretmeni adıyaman haber