Meb Personeli, Kamudan Haberler-Mebajans.com

Sözleşmeli öğretmen başvurularında yeni düzenlemeler

MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan memurların yerine alımlar yapılacağı duyuruldu.

Sözleşmeli öğretmen başvurularında yeni düzenlemeler
15
04 Eylül 2016 - 23:15

Adayların merak ettiği konuların başında gelen başvuruları ve detayları hakkında bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin alımına ederken, boşalan öğretmenlik kadrolarına 15 bin öğretmen daha alınacağı açıklandı. Şubat ayında 30 bin atama yapan bu öğretmenlere de 19 Eylül’de görev verecek. Böylece 2016’da toplamda en az 60 bin öğretmen alınmış . Peki MEB sözleşmeli öğretmen başvuruları nasıl yapılır? Ücretler ne kadar? Tüm merak ettiğiniz sözleşmeli öğretmenlik hakkında son dakika haberlerini ve detaylarını yazımızdan takip edebilirsiniz.

Bakanlık, Eylül ayına yetiştireceği 15 bin öğretmen atama çalışmaları devam ederken, ek olarak 15 bin öğretmen daha almaya hazırlanıyor. Aday öğretmenliğe veya öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Ücretli Öğretmen’in maaş hesaplaması ek ders ücreti üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılır. 2015 yılının ilk altı ayında Ücretli Öğretmen olarak görev yapan bir kişi 120 saat için ortalama 1.050.-TL maaş almaktaydı.

Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere ücretli öğretmenin maaşı o öğretmenin aylık girdiği ders saatinin ek ders ücreti ile çarpımı sonucunda elde edilir. Burada kişinin vergi dilimi, evli-bekar veya çocuklu-çocuksuz olması gibi durumlar ek ders ücretinin hesaplanmasına etki eder. 2015 Temmuz – Aralık dönemi için ek ders saat ücreti yeni zamla 9,80 TL civarında olacaktır. Bu rakamı aylık girdiğiniz ders saati ile çarparak ortalama alacağınız maaşı bulabilirsiniz.

İLAVE ALIM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 40 binden fazla öğretmen ve personeli FETÖ soruşturması kapsamında açığa alarak haklarında inceleme başlatmıştı. Bu inceleme ile yaklaşık 28 bin öğretmenin ihraç edilmesi bekleniyor. Oluşacak öğretmen ihtiyacını gidermek isteyen Bakanlık, eylül ayına yetiştireceği 15 bin öğretmen atama çalışmaları devam ederken, ek olarak 15 bin öğretmen daha almaya hazırlanıyor. Şubat ayında 30 bin atama yapan MEB Bu öğretmenlere de 19 Eylül’de görev verecek. Böylece 2016’da toplamda en az 60 bin öğretmen alınmış olacak.

KAÇ TERCİH İMKANI VAR?

Aday öğretmenliğe veya öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; ‘tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum’ veya ‘tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum’ seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek. Tercihlerine atanamayan adaylardan ‘tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum’ seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylanacaktır. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazısı gereğince Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

ÖABT GEREKTİRMEYEN ALANLAR HAKKINDA

– Öğretmenlik AlanBilgisi Testi (ÖABT) Gerektirmeyen Alanlar Bakımından: 08 / 08 / 2016 – 11 / 08 / 2016 Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

12 / 08 / 2016 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

15 / 08 / 2016 – 26 / 08 / 2016 Sözlü Sınavların Yapılması

28 / 09 / 2016 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

28 / 09 / 2016 – 30 / 09 / 2016 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

03 / 10 /2016 İtirazların Sonuçlandırılması

04 / 10 / 2016 – 07 / 10 / 2016 Atama Tercihlerinin Alınması

10 / 10 / 2016 Atama Sonuçlarının Açıklanması

ÖABT GEREKTİREN ALANLAR HAKKINDA

Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 05 / 09 /2016 – 08 / 09 /2016

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 09 / 09 /2016

Sözlü Sınavların Yapılması: 19 / 09 /2016 – 27 / 09 /2016

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 28 / 09 /2016

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 28 / 09 / 2016 – 30 / 09 / 2016

İtirazların Sonuçlandırılması: 03 / 10 /2016

Atama Tercihlerinin Alınması: 04 / 10 / 2016 – 07 / 10 / 2016

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 10 / 10 / 2016

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1 Adana

2 Afyonkarahisar

3 Aksaray

4 Ankara

5 Antalya

6 Bursa

7 Erzurum

8 Gaziantep

9 İstanbul

10 İzmir

11 Kayseri

12 Konya

13 Malatya

14 Mardin

15 Muğla

16 Samsun

17 Sivas

18 Trabzon

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE KONTENJAN LİSTESİ

SR-KOD-BÖLÜM-TABAN PUAN-ALIM SAYISI

1 7028 Adalet 50 16

2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 1

3 2246 Almanca 50 94

4 7092 Arapça 50 358

5 2265 Beden Eğitimi 50 460

6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 150

7 1123 Biyoloji 50 154

8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 12

9 1963 Büro Yönetimi 50 1

10 1207 Coğrafya 50 83

11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 90

12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1

13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1

14 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 1.479

15 7035 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 7

16 7036 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 7

17 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 50 25

18 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 50 19

19 7039 Endüstriyel Otomasyan Teknolojileri 50 1

20 1371 Felsefe 50 31

21 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 587

22 1390 Fizik 50 156

23 1417 Fransızca 50 2

24 7110 Gemi Yapımı/Gemi İnşa 50 1

25 7044 Gıda Teknolojisi 50 1

26 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 11

27 7102 Görsel Sanatlar 50 186

28 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 1

29 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 1

30 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 3

31 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 3

32 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1

33 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 10

34 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 55

35 7113 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 50 3

36 7114 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği 50 1

37 1230 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 270

38 1715 İlköğretim Matematik 50 984

39 1524 İngilizce 50 1.555

40 7050 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 50 3

41 7049 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı 50 1

42 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 143

43 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 1

44 7055 Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı 50 1

45 7054 Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp 50 1

46 1700 Matbaa 50 1

47 2353 Matematik 50 375

48 4972 Metal Teknolojisi 50 1

49 7095 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 50 1

50 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 1

51 4976 Muhasebe ve Finansman 50 8

52 1822 Müzik 50 201

53 4439 Okul Öncesi 50 774

54 7106 Özel Eğitim 50 502

55 4978 Pazarlama ve Perakende 50 1

56 2838 Radyo-Televizyon 50 1

57 7103 Rehberlik 50 503

58 7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 50 50

59 4901 Sağlık Bilgisi 50 15

60 1959 Sanat Tarihi 50 1

61 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekân Dekorasyon 50 1

62 7075 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 1

63 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 1

64 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 4.334

65 2510 Sosyal Bilgiler 50 121

66 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 1

67 2036 Tarih 50 98

68 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 105

69 7081 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 50 1

70 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 7

71 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 287

72 2143 Türkçe 50 565

73 7087 Uçak Bakımı/Uçak Gövde-Motor 50 2

74 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 1

75 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 15

76 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) 50 16

77 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Zazaki) 50 2

78 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 1

79 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 35

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN…

MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam . Yapılan açıklamalarla birlikte sizde yazımızdan başvuruları kolaylıkla takip edebilirsiniz. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan memurların yerine alımlar yapılacağı duyuruldu.

Karar.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

muhasebe programları sınıf öğretmeni adıyaman haber